UZDATNIANIE WODY

Proponujemy szeroki wachlarz urządzeń do oczyszczania wody, jak: zmiękczacze, filtry odżelaziające i węglowe, filtry workowe i świecowe, stacje demineralizacji wody i inne.

Posiadamy wypełnienia do oferowanych urządzeń: żywice jonowymienne i złoża usuwające azotany lub amoniak, masy katalityczne usuwające żelazo i mangan, węgle aktywne, itp.MODERNIZACJA I AUTOMATYZACJA
ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Przeprowadzamy modernizacje istniejących obiektów, co skutkuje ich efektywniejszą pracą. Na życzenia klienta modernizujemy wskazane elementy lub procesy - np.: automatyzacja filtrów.


Przy zastosowaniu automatycznych urządzeń - typu przepustnice, zawory, czujniki i sterowniki programowalne możemy stworzyć układ automatycznego sterowania pracą całej stacji.


Automatyzacja znacznie zmniejsza uciążliwość obsługi oraz ilość potrzebnego do tego celu personelu. Dodatkowo taka automatyczna stacja posiada przyjazną skrzynkę sterującą z panelem operatorskim


Awis Sp. z o.o. 2010projekt i wykonanie ascomi.pl